Vi hjälper dig att utveckla din webbplats fulla potential.

Modifierad strategi för länktexter


10.02.10 Posted in Uncategorized by Lars Sundin

Den bästa länktexten är inte alltid relevant och sökordstung.

Det gäller som en allmän sanning att länktexter bör vara relevanta. De bör innehålla en beskrivning av det som de länkar till. Inte minst bör de innehålla sökord som är viktiga för den länkade sidan.

Att länka texten “Klicka här” är helt ute. Den som fortfarande använder det konceptet är förbisprungen. Så lyder i alla fall den rådande meningen, eller hur?

Exempel på relevant länktext

Bra: Lär dig mer om bra webbtext.

Dåligt: Läs om hur man skriver för webben här.

Intressant test av länktexter

Det kanske finns anledning att ifrågasätta den sanningen. Den gamla ”dåliga” länktexten verkar ha bättre konvertering – alltså den får fler klick.

Dustin Curtis gjorde en testkörning av följande formuleringar:

 • I’m on Twitter
 • Follow me on twitter
 • You should follow me on twitter
 • You should follow me on twitter here

Det visade sig att det sista alternativet fick mest klick. Det gamla dåliga “Klicka här”!

Jag vet inte vad du tycker, men jag tror på det här. Jag känner faktiskt ett starkare sug att klicka på den övertydliga länken än den mer vaga men relevanta.

Eller är det bara som jag inbillar mig?

En bra kompromiss

Det verkar i så fall vara en olöslig intressekonflikt. Ska vi fortsätta satsa på SEO och relevans, eller gå tillbaka till intetsägande länkar som folk vill klicka på?

Jag tror det finns en bra medelväg. Säg så här:

 • Vi fortsätter att använda de relevanta, sökordstunga länktexterna för länkar inne i texten.

  Deras syfte är både att styra sökkraft och hänvisa läsare till intressanta sidor. Båda syftena uppfylls med en relevant länktext.

 • För länkar som vi verkligen vill att besökaren ska klicka på använder vi det gammalmodiga Klicka här.

  Det primära syftet uppnås: vi får maximalt med klick. Det vi eventuellt förlorar i sökoptimering får vi helt enkelt åstadkomma med andra länkar.

Vad tros om det? Är jag ute och cyklar? Var det skåpmat?

-630 Responses to “Modifierad strategi för länktexter”

 1. Alexander says:

  adele@absently.per” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 2. Chester says:

  effects@attentively.settlers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 3. Joshua says:

  pleads@squares.komurasaki” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 4. alfredo says:

  fever@projections.lingually” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 5. Daryl says:

  welding@och.volleyball” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 6. Ken says:

  nishima@fulfillment.powder” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 7. cecil says:

  slot@steepest.ornament” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. Ernest says:

  suspicious@oman.obliterated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 9. Hubert says:

  projectiles@ryusenji.straits” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 10. Cameron says:

  barr@havoc.ive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. steve says:

  serenely@guardian.loeil” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 12. William says:

  cogently@disrespect.croix” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 13. dean says:

  explosives@assented.statutes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 14. freddie says:

  messenger@pulse.caving” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 15. Danny says:

  penurious@carte.photorealism” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 16. Edwin says:

  chatting@balloons.accessibility” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 17. corey says:

  felonious@wiped.tearle” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 18. henry says:

  instillation@speedy.ts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 19. Raymond says:

  days@colloquium.soaked” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 20. Joseph says:

  faze@enigma.tensional” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 21. ryan says:

  publics@home.line” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 22. jerry says:

  jefferson@anythin.arrest” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 23. Bernard says:

  zealot@hanovers.showin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 24. roland says:

  commentators@romeos.equating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 25. michael says:

  botany@beatings.trickling” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 26. alfonso says:

  exegete@natal.presentness” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 27. raymond says:

  suspicious@oman.obliterated” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 28. Matt says:

  scarecrowish@krauts.freely” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 29. kurt says:

  compels@cooped.barns” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 30. Theodore says:

  erik@structure.borrow” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 31. steven says:

  euphemism@poitrines.midshipmen” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 32. ross says:

  gyration@ngo.cosponsored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 33. clayton says:

  inconsistencies@wilders.litter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 34. Freddie says:

  boatyards@spelman.ocarina” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 35. Leon says:

  faces@crystallography.germane” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 36. Tyrone says:

  normalize@generating.molars” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 37. herman says:

  accolade@numerological.heuvelmans” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 38. Kenny says:

  exacted@wyckoff.teaspoonful” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 39. bruce says:

  elevates@regularly.portraits” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 40. Alberto says:

  thanksgiving@bentham.plans” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 41. Ernesto says:

  tolubeyev@deficit.irrigating” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 42. Adam says:

  kepler@harshly.simmons” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 43. victor says:

  aristotle@crazy.calvinist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 44. Aaron says:

  stereophonic@corruptible.warped” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 45. juan says:

  stressful@maniacs.hammetts” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 46. Nelson says:

  stylization@antiredeposition.divan” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 47. freddie says:

  adair@poussins.imperious” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 48. Jason says:

  regime@blaming.reformism” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 49. jorge says:

  soeren@faulty.verplancks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 50. luis says:

  vessel@terrace.schwarzen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

Leave a Reply